NMN Model​

Modellen bygger på Neuroaffektiv psykologi, Mentaliserende perspektiver og Narrativ tænkning. Det er en model udviklet af Konsulenthuset Bråby på baggrund af relevante teorier, samt erfaring fra Heldagsskolen Bråby. 

NMN modellen er en professionalisering af lærere/pædagogers teamsamarbejde, men modellen kan også anvendes af andre personalegrupper/-sammensætninger.

VIVE´s rapport vedrørende udvikling af professionelle læringsfællesskaber peger på relevansen af at holde fokus på konkrete metoder til at professionalisere teamsamarbejdet.

Undersøgelsen viser at reflekterende dialoger udvikler medarbejdernes praksis. Derudover fremhæver den følgende punkter:

 • ​Medarbejdere værdsætter reflekterende dialoger, MEN stukturen skal være stram og møderne prioriteres (tydelig dagsorden og ledelse/tovholder)
 • Medarbejdernes undervisningspraksis de-privatiseres
 • ​Vidensdeling og samarbejde øges
 • ​Medarbejdere mangler tid til at samarbejde om den pædagogiske praksis
 • ​Projekter må ikke være for teoretiske uden respekt for eksisterende praksis
 • ​Det er vanskeligt for lærere og pædagoger at få logistikken til at gå op mht. mødeaktivitet
 • ​Eleverne lærer mere

I lyset af dette ville vores bud væreat oplære lærer/pædagog teams i anvendelse af MNM-analysemodellen, fordi:

 • ​Lærere og pædagoger kan have stor glæde af fælles refleksion angående fælles problemstillinger (fælles sprog på tværs af faglighed- styrket samarbejde og mere ligeværdighed).
 • ​Vi bruger jo tiden alligevel!
 • ​Lærer/pædagog-Team kan lære at samarbejde mere konstruktivt og effektivt via hensigtsmæssige kommunikationsmodeller/analysemodeller med tovholder/ordstyrer
 • ​Vores analysemodel åbner op for fælleshypotesedannelse og samskabelse af nye narrativer omkring børn i udsatte positioner
 • ​Vores analysemodel holder fokus på at lærerteams ikke kommer i en venteposition. Dvs. ikke stirre sig blind på en intervention som man ikke kan gennemføre eller som ligger uden for kompetenceområde
 • Vores analysemodel gør op med tanken om at søge enkle svar (årsag–virkning) og dominerende sandheder- begrænsninger- og al magt til diagnoser. Vi tør være i kompleksiteten.
 • Vores analysemodel tager afsæt i systemisk og socialkonstruktivistisk teori
 • Vores analysemodel stiller nysgerrige og opklarende spørgsmål med udgangspunkt i det neuroaffektive, mentaliserende og narrative perspektiv.

Kontakt os for at høre mere

Har du lyst til at høre mere om NMN modellen er du velkommen til at kontakte os på telefon 29 72 88 22 eller e-mail kontakt@konsulenthuset-braaby.dk.

Klik på billedet for at se det i stort.​

Modellens anvendelse i praksis

1. fase Problemoplevelse (15 min):

En i teamet (fokusperson) har et problem. Resten af teamet behøver ikke at kende til problemet/eleven. Det kan også være teamet samlet, der har et problem. En vælges som tovholder- en holder øje med tiden.

Tovholder spørger fokuspersonen eller teamet, og tovholder skriver samtidig op på tavlen/flipover. Her er det vigtigt at blive i problemoplevelse. Vi skal ikke forklare eller forstå i denne fase. Hvad ser du? Hvad sker der? Hvornår? Hvor?

I første fase taler vi også om alt det, der går godt. Hvad virker? Hvornår på dagen er der ingen problemer? Fasen afsluttes med at man bliver enige om at udvælge ét problem eller finder en fællesbetegnelse for problemet.

2. fase Problemforståelse (25 min):

Her brainstormer/reflekterer alle over hvordan det udvalgte problem kan forstås. Tovholder spørger ud fra de 3 perspektiver (det neuroaffektive, det mentaliserende og det narrative). Alle forslag skrives på tavlen ud fra en forståelse af, at der ikke findes sandheder.

I denne fase arbejder man ligeledes med at forstå, det der går godt. Hvordan kan vi forstå det, der på trods af alt, virker i andre sammenhænge/steder?

3. fase Problemreducering (10 min)

Her brainstormer/reflekterer alle over, hvordan man kan ”reducere” problemet. Vi tænker, at ideen om at løse/fixe problemer hurtig kan skabe en utilstrækkeligheds følelse. I stedet kan man arbejde med ideen om at reducere problemet, hvilket efterlader teamet med større sandsynlighed for succes. Derved tilføres energi og lyst til at arbejde videre med problemstillingen.

Teamet brainstormer ligeledes på hvordan man bevarer det, der går godt. Alle forslag skrives på tavlen v. tovholder.

4. fase Aftaler (10 min)

Udvalgte interventioner aftales konkret. Hvem gør hvad, hvornår? Hvem har ansvaret. Kan man evt. gøre noget mere af det, der går godt? Hvem gør det?

Aftal en dato for evaluering af indsatsen!

Husk at tage billeder af alle 4 faser, så I har dokumentation.

Kontakt

Info

Konsulenthuset Bråby ApS

​CVR-nr: 36397330

Skriv til os her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt