Supervision med systemisk/narrativt perspektiv – og en praktisk synsvinkel på dine input

Konsulenthuset tilbyder professionel supervision af grupper og enkeltpersoner med udgangspunkt i supervisantens egne erfaringer og udfordringer i hverdagen. I en tillidsfuld atmosfære arbejder vi målrettet gennem fortællingen med at finde inspiration og handlemuligheder, og derved skabe læring og faglig udvikling.

Konsulenthuset Bråby arbejder professionelt med supervision efter et systemisk og narrativt perspektiv, hvor vi giver supervisanden mulighed og rum til at fortælle om sine konkrete udfordringer eller en generel problemstilling – det aftales altid på forhånd, hvad temaet for supervisionen er.

I supervisionen gør vi brug af fortællingen og spørgsmål, som

har til formål at nuancere problemstillingen eller udfordringen for at synliggøre handlemuligheder og konsekvenser.

Hvis det er formålstjenligt inddrages også mere teoretiske eller undervisningsmæssige vinkler.

Supervisionen kan foregå i grupper eller 1:1, og hos os eller hos jer.

Der er naturligvis tavshedspligt for både konsulent og supervisanderne indbyrdes.

Reference​

Jeg har igennem ca. to et halvt år haft en støttefunktion på en dreng.
I den forbindelse er jeg blevet tilbudt supervision hos Johnny Kristensen, Heldagsskolen Bråby.

Johnny er utrolig god til vende mine problemstillinger enten ved et mod-spørgsmål eller ved at sige prøv på denne her måde og forslog så nogle alternativer.

Jeg gik altid fra mine timer med Johnny i godt humør, fordi jeg altid fik set mit daglige arbejde i et andet lys og jeg fik reflekteret over egen praksis.

Jeg kan på det varmeste anbefale Johnny som en god superviser.

Pædagog Henrik Jørgensen

​PRAKTISK INFO

Datoer og tider

Efter aftale

Sted

Hos jer eller i Konsulenthuset Bråby, Torvet 19E, 1. sal, 4600 Køge
​​
Pris

Ene supervision: 1000 kr. ex moms pr. time
Gruppe: Efter aftale

Kilometertakst: 3.- kr. pr. km

Supervisere

Supervisor Johnny Kristensen/
Psykolog Monica Nielsen/
Psykolog Karin Maj-Britt Kehlet