Efteruddannelse i specialpædagogik – med fokus på teori, praksis og supervision

Allerede nu har og får mange skoler elever, som kræver en særlig indsats. Det er elever med særlige vanskeligheder, og det forudsættes faktisk, at medarbejderne er i stand til både at rumme, håndtere og udvikle disse elever. Konsulenthusets efteruddannelse giver dig en solid indføring i både de relevante teorier og ikke mindst de praktiske metoder, som vi ved virker!

Konsulenthuset Bråbys efteruddannelse i specialpædagogik byder over 10 effektive dage på både de allermest relevante teorier omkring bl.a. neuropædagogik og narrativ pædagogik, og hver dag rummer både undervisning, praktiske øvelser og ikke mindst konkret og handlingsorienteret supervision af deltagernes egne udfordringer.

Efteruddannelsen sigter på, at du bliver i stand – eller bedre end du allerede er – til både at rumme, håndtere og ikke mindst udvikle elever med særlige vanskeligheder.

Specialpædagogik handler om at bringe en række specialpædagogiske metoder ind i hverdagen og Konsulenthuset Bråby har med sine mange års praktiske erfaring fra baglandet på Heldagsskolen Bråby masser af dokumentation for, at metoderne virker i praksis på de elever, som byder på særlige udfordringer.

Efteruddannelsen består af 10 adskilte og effektive dage fra 9.00-15.00, hvor der arbejdes målrettet med undervisning, øvelser og supervision. Deltagernes egne erfaringer og konkrete udfordringer inddrages aktivt i efteruddannelsen, og vil bl.a. blive genstand for konkret og løsningsorienteret supervision.

For at sikre et fælles afsæt og et optimalt udbytte af efteruddannelsen forventer vi, at deltagerne læser følgende værker:

  • KORT OVER NARRATIVE LANDSKABER, Michael White
  • MILJØTERAPI MED BØRN OG UNGE,​Lars Rasborg.
  • DEN FØLSOMME HJERNE,​Susan Hart
  • "HVAD ER TILKNYTNINGS-FORSTYRRELSER HOS BØRN OG UNGE" Niels Peter Rygaård.

​Artikel udleveres ved første undervisningsgang.

Efteruddannelsen afsluttes ved, at deltagere skriver et essay om udbyttet af uddannelsen, og beskriver en konkret forandring/episode i deres arbejdsliv.​

​KONTAKT

Kontakt os og hør mere om uddannelsen.

​Tlf.: 29 72 88 22
kontakt@konsulenthuset-braaby.dk

Formøde u/b…
Vi tilbyder altid et gratis formøde omkring både vores kurser, tema-eftermiddage og SRV-forløb

Undervisere
Familieterapeut og socialpædagog mm. Johnny Kristensen/
Psykolog, Monica Nielsen/
Psykolog, Karin Maj-Britt Kehlet

Målgruppe
Folkeskolelærere, AKT lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, assistenter, terapeuter og andre der arbejder med inklusion i skoleregi.