Kursus i specialpædagogik – få redskaber til at rumme de udfordrende og udfordrede børn/unge

Skoler, institutioner, plejefamilier og opholdssteder rummer og skal kunne håndtere elever med sociale, emotionelle og/eller diagnostiske udfordringer. Hvordan er det muligt i en travl hverdag? Konsulenthuset Bråby tilbyder et redskabsorienteret og effektivt kursus, hvor du får en solid indføring i de nyeste specialpædagogiske metoder, som gør det muligt at møde udfordringerne med inklusion i praksis.

Konsulenthuset Bråbys kursus i specialpædagogik giver dig en praktisk brugbar indføring i udvalgte metoder. Med kurset bliver du i stand til dels at rumme og håndtere elever med særlige udfordringer, dels at kunne udvikle eleverne fagligt og socialt.

På kurset bliver du inspireret, udfordret og helt sikkert styrket i din faglighed. Du får konkrete redskaber, som sætter dig i stand til i praksis at handle anderledes og mere hensigtsmæssigt i dit arbejde med eleverne.

På området er der masser af relevant materiale og teorier, men mange oplever, at teorierne kan være svære at omsætte til den praktiske virkelighed i en travl hverdag.

Dette hænger sammen med, at elever med sociale, emotionelle og diagnostiske udfordringer ganske enkelt kræver mere end almindelig pædagogik – der er brug for både specialpædagogisk indsigt og specialpædagogisk indsats!

​Kurset tager udgangspunkt i:

​- Narrativ pædagogik

- Neuroaffektiv psykologi

- Konsekvens- og adfærds-modificerende pædagogik

- Miljøterapi

- Det mentaliserende perspektiv

I undervisningen har vi hele tiden fokus på din hverdagspraksis her og nu. Med forskellige perspektiver til rådighed, opnår du en bedre mulighed for at nuancere din praksis og dermed en egen indre robusthed i det komplekse arbejde, som det specialpædagogiske felt byder på. Dagene vil være en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og kursisternes egne erfaringer.

TIDSRUM: Kurset kunne eksempelvis strækker sig over 4 hverdage.

​VI MENER OM...

”Børns udfordringer er ofte komplekse. For at løsningen kan blive en succes, må nogle af ingredienserne være samarbejde og tro på, at det kan lade sig gøre"

​Formøde u/b…

Vi tilbyder altid et gratis formøde omkring både vores kurser, tema-eftermiddage og SRV-forløb.

Undervisere
Familieterapeut og socialpædagog mm. Johnny Kristensen/
Psykolog, Monica Nielsen/
Psykolog, Karin Maj-Britt Kehlet

Målgruppe

Folkeskolelærere, AKT lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, assistenter, terapeuter og andre der arbejder med specialpædagogik og behandling.​