Familiesamtale i trygge rammer med fokus på at give alle plads til at lytte og tale

Konsulenthuset Bråby tilbyder forskellige former for familierådgivning og uanset om det er som familiesamtaler eller terapi, er det vores opgave at lade alle stemmer komme til orde og give alle lejlighed til at lytte til de andre. Rådgivningen foregår som udgangspunkt hos os i Konsulenthusets lokaler i Køge.

I Konsulenthusets familierådgivning lægger vi vægt på samtalens væsen – alle skal kunne tale og blive hørt, og alle skal kunne lytte. Udgangspunktet i vores arbejde med familier er nemlig, at noget af det vigtigste i livet er samtale og dialog mellem mennesker. For det er ofte først, når vi lytter til os selv og hinanden, at vi finder ud af, hvilke meninger, holdninger og håb for fremtiden, vi hver især har. Det bliver i en eller anden grad først virkeligt, når det er blevet sagt højt.

Samtaler kan skabe grobund for ny selvforståelse og en følelse af at være selvhjulpen og i førersædet med henblik på at kunne handle mere hensigtsmæssigt i forhold til de udfordringer, der kan være i familier. Og samtalen kan også give mulighed for genopdagelse og genopdyrkelsen af familiens egne ressourcer og dermed en mulighed for at imødegå vanskelighederne.

Emnerne i familierådgivning formuleres af familien selv. Det kan være problemer, der rammer et medlem i familien, eller have noget at gøre med hele den måde, familien er sammen på.

Der kan være mange temaer, fx: Kærlighed og omsorg, forældre- og voksenroller, sygdom og død, konflikter mellem teenagere og forældre, skoleproblemer, opdragelse og ansvar.

Vi mødes gerne med de familiemedlemmer, som I finder det relevant at invitere. Også personer fra det øvrige netværk kan være væsentlige i arbejdet med at løse eller opløse vanskelighederne, og disse er også velkommen.

En familiesamtale varer typisk 1 til 2 timer, alt efter jeres behov som familie.

Samtalerne finder som udgangspunkt sted i Konsulenthuset i Køge, men vi kan i visse tilfælde også komme til jer.

Teoretisk bygger vi på et (sprog)systemisk og narrativt grundlag. I tillæg hertil er vores tilgang funderet i neuro- og udviklingspsykologien generelt. Og uagtet hvilken forståelse, vi lægger til grund for familiearbejdet - eller vores arbejde generelt - er vi alle i vores dagligdag optaget af, og afhængige af, at ting skal kunne lykkes i praksis.

PARTERAPI

Vi tilbyder også samtaler for par.

Hos os er det jeres samarbejde, der er i centrum - ligegyldigt om samarbejdet skal handle om at få jeres parforhold til at blomstre eller om det skal handle om at blive godt skilt.

Hvis I er forældre og jeres børn 5 år fra nu rejste sig op og holdt en tale for og om jer som forældre, hvordan kunne I så tænke jer den skulle lyde? For os kunne det være et vigtigt pejlemærke for, hvad vi skal arbejde hen imod..

Praktisk info​

Sted

Hos jer eller i Konsulenthuset Bråby, Torvet 19E, 1.sal

4600 Køge

Pris

1000 kr. ex moms pr. time

Konsulent

Johnny Kristensen, Monica F. Nielsen og Karin Maj-Britt Kehlet